Neden Kurumsal Kimlik?

Başlangıç noktasını bireyler olarak aldığımızda da , topluluklar ve kurumlar olarak aldığımızda da kurumsal kimlik kavramında aslında genel olarak aynı sonuç ile karşılaşırız: var olma, farklı olma bilinme ve tutunma isteği. Bakış açıları bazı noktalarda değişiyor olsa da kimlik arayışı , her zaman var olmuştur ve olacaktır da.
Tabi tarihsel süreçleri göz önüne aldığımızda ihtiyacın zirve yaptığı zamanlar, insanların bir arada yaşamaları ve sosyalleşmeye başladıkları zamanlardır diyebiliriz. Bu dönemlerde daha küçük topluluklarda farklı sembolizm ve ritüeller ile bu arayışın sonuçlandığını görmemiz mümkün.

Bugün ise, insan sayısının artması, teknolojinin gelişmesi , küreselleşen bir dünyada yaşıyor olmamız gibi birçok nedenden dolayı kurumlarımızın da kimlik ihtiyaçları artarak devam etmekte.
Kurum olarak daha fazla bilinirlik kazanmamız, ilgi görmemiz, yer edinmemiz , devamlılığımızı sürdürmemiz beraberinde başarıyı da getirecektir. Başarılı olabilmemiz için kurumumuzun rakipleri arasından sıyrılmasını sağlayacak çalışmaların bütünü bize kurumsal kimlik oluşturma yolunda itici gücü sağlamaktadır.
Kurum kimliğini ele alırken hem kurum çalışanları hem de hedef kitle ve rakipler iyi tanınarak hareket edildiğinde ve bu doğrultuda çalışıldığında güzel sonuçlar almak mümkün olur. Çalışanların çalıştıkları iş yerlerini benimsemeleri, vizyon ve misyonlarını doğru bir şekilde içselleştirmeleri, biz duygusunu benimsemeleri beraberinde motivasyonu ve başarıyı getirecektir.

Diğer kısım ise ağırlıklı olarak kurumsal dizaynı oluşturmaktadır. Burada kurum felsefemizin görsel bir dil ile doğru olarak hedef kitleye ulaşması çok önemlidir. Marka Çalışmaları, kurum rengi, logo çalışmaları, seçilecek yazı türü, kartvizit tasarımı, basılı materyallerin tasarımı, PR çalışmalarında görsel ve yazılı olarak kullanılacak envanterlerin tasarımı, kurum mimarisi ve bunların yanında kurum dışındaki tasarımların tümü kurumsal kimlik çalışmalarımızın dizayn kısmını oluşturmaktadır.

Bahsettiğimiz tüm bu süreçlerin her birinin üzerinde düşünülerek , tutarlı bir şekilde oluşturacağımız kurum kimliğimizin çıktığımız yolda bizi ne kadar ilerletebileceğine inanamayacaksınız. O zaman doğru yolda ilk adım için doğru soruyu kendinize sorabilirsiniz: ‘Peki bizim bir kurum kimliğimiz var mı?’

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir